בין ‘לא לגיטימי’ ל’לא נכון’ – הרב יעקב מידן

הרב מדן

א. בכינוס מטעם ‘יסודות’ שנערך בחנוכה עלו שתי שאלות בעניין מקומו של ‘משאל עם’ בשאלות יסוד הנמצאות על הגבול בין התורה לבין הדמוקרטיה במדינת ישראל. השאלה האחת עסקה בנושא, האם ראוי לשאול את העם בדברים שאנו מושבעים עליהם מהר סיני כעם ה’ וכחלק מן הברית עמו שקיבלנו על עצמנו כעם. השאלה השנייה עסקה בנושא, האם […]