לכתוב פרק חדש ב'סיפור בהמשכים'

תמונה של ורדית רוזנבלום

מתוך ידיעון לקט לראש השנה תשפ"ג- התשובה כלקיחת אחריות כולנו יודעים לצטט את דברי הגמרא המפורסמים, המאדירים את בעלי התשובה שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במחיצתם: "וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך. ופליגא דר' אבהו, דא"ר אבהו: "מקום […]