שיש זמן אחר שמצליח

אונית מעפילים

הרהורים אזרחיים לנוכח פרשת המעפילים, במדבר י"ד ל"ט-מ"ה.   לפני כמאה שנים כתב לוין קיפניס את שירו הראשון, "העפילו העפילו, אל ראש ההר העפילו". השיר הפך ברבות השנים לאחד השירים המזוהים על העלייה הבלתי לגאלית ולחלק מקנון השירה הציונית והחלוצית של ראשית המאה העשרים. מילות השיר נראות כלקוחות ממש מפרשת המעפילים בספר במדבר. ​בספר במדבר. […]