חירות – בין הפרט ללאום

פסל החירות

חג הפסח הוא "חג חרותנו". אבל מה משמעותה של החרות? חרות הוא אחד המונחים בעל ריבוי משמעויות בשפה העברית. הוא חל על נושאים רבים – האדם היחיד וגם המדינה. הוא מתייחס למצבים סבילים או "שליליים", כגון מצב שאף אחד לא מפריע לי או מדכא אותי וגם למצבים פעילים – כאשר אני עושה מה שאני באמת רוצה. כאן אנו רוצים לבחון שתי משמעויות שהבהרתן הייתה חשובה לדיון הפוליטי […]

סוגיית מסחר בשבת

עסק סגור

אחד העם טבע את הביטוי המשקף בצורה עמוקה את היחס ההדוק בין השבת לעם ישראל: "יותר משישראל שמרו את השבת, שמרה השבת אותם" (אחד העם, על פרשת דרכים, כרך ג' עמ' ע"ט). יחד עם זאת, עם התחדשות הישוב היהודי בארץ ישראל התקיים דיון ציבורי בדבר אופייה של השבת במרחב הציבורי שהתפתח ל"הסכם הסטטוס קוו" – […]