ליישב את העולם

תמונת ]פרופיל

מאמר מתוך ידיעון שומרים על הבית- ראש השנה התשפ”ד “ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים…באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות.” ראש השנה בפתח, א’ בתשרי. ראש השנה לשנים לשמיטין וליובלות, הוא תחילתה של השנה ומועד תחילתה של ספירת הזמן היהודי. אמנם הזמן הוא לכאורה חסר משמעות נקודתית וחסר […]