אילו היה משאל-עם..

הצבעה

רה"מ שרון ביקש כי אעמוד בראש מנהלת ההתנתקות – סירבתי! אחת הסיבות המרכזיות שנמנעתי מלקבל את המשימה הייתה דרך קבלת ההחלטה על ההתנתקות, שהייתה אומנם דמוקרטית, אך להשקפתי גבלה באי – לגיטימיות. לדידי, נדרש היה לערוך "משאל עם", לו משמעות דמוקרטית והלכתית כאחד. מבלי להיכנס למחלוקת סביב סוגיית ההתנתקות, חששתי כי אירוע לאומי בסדר גודל שכזה, לא רק […]