לספר ולא רק לזכור

תמונת פרופיל

מאמר מתוך ידיעון סדר שיהיה פה! לחג הפסח מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו מזכירים את יציאת מצרים ואילו הלילה הזה, אנו מספרים ביציאת מצרים. קיימת מחלוקת סביב השאלה האם סיפור יציאת מצרים בליל הסדר הינו חלק ממצוות זכרון יציאת מצרים המובאת במשנה (ברכות י"ב): "מזכירין יציאת מצרים בלילות" או שהוא נוסף […]