על ההלכה ועל המדינה

תורה מן השמיים, עשרת הדברות

המאמר מובא מתוך כתב העת "דעות" גליון כ"ד תשכ"ד עמ' 105-106 הגישה שלי להלכה ולמקומה בחיים מבוססת על העקרון שאם אמנם אמת היא שאנחנו מאמינים בתורה מן השמים היא לא כל האמת. האמת השלימה היא שאנחנו מאמינים בתורה לפי שפרשו אותה חז"ל. ז"א שאנחנו מאמינים בתורה שבכתב לפי שהתורה הזאת מפורשת ע"י התורה שבעל פה. […]