תורה ודמוקרטיה

מגן דוד

המאמר מובא מתוך: תורה ודמוקרטיה, בר אילן כ”ח-כ”ט, תשס”א, עמ’ 353-370 א. עימות ופתרונו התורה עומדת כיום במאבק ערכי עם הדמוקרטיה המערבית(1), הליברלית. השקפת-עולם זו טוענת שהיא פועלת לרווחת האדם ולטובתו, לעומת תורת ישראל, שבחלקה הגדול אינה רלוונטית בימינו. עימות בין שתי הדרכים הללו מתרחש לנגד עינינו במישור המשפטי-הפוליטי באשר לדמות המדינה ואופיה, אך הוא […]