זמן יהודי כפול, מהות יהודית כפולה

לוח שנה

שיטת התיארוך היהודית מושתתת על שני ראשי שנים: האחד למניין החודשים והאחד למניין השנים. “ראש השנה לחודשים”- כדברי מסכת ראש השנה הוא חודש ניסן. לעומת זאת , הזמן הקובע למניין השנים הוא חודש תשרי. כך יוצא שאין הלימה בין ספירת החודשים והשנים. החודש השמיני בשנה השנייה הוא החודש השני שחולף מאז התחילה השנה (חודש מרחשוון). […]