מעמדו ההלכתי של יום העצמאות

דגל ישראל

קביעת יום טוב ראשית, נדון בשאלה האם אפשר לקבוע את יום העצמאות כיום טוב. ההשלכות של שאלה זו הן עצם היחס החגיגי ליום כיום משתה ושמחה, ואולי גם ביטול מנהגי אבלות של ספירת העומר ביום זה. הגמרא במסכת מגילה דנה בתקנת מקרא מגילה: “תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו […]