ט״ו בשבט הגיע

כנסת ישראל

המאמר פורסם באתר 'כיפה' כנסת ישראל, הרשות המחוקקת של מדינת ישראל, מציינת בטו' בשבט 66 שנים להיווסדה. ביום זה טו' בשבט תש"ט (14.2.1949) קיימה הכנסת את מושבה הראשון לאחר מערכת הבחירות הראשונה. האם קיים קשר בין המועד ההלכתי לאירוע הפוליטי המכונן את חייה של האומה היהודית? דומה כי הקשר בין שני האירועים אינו מקרי, אלא […]

יובל לכנסת: כוחו של ריבון

כנסת ישראל

ט"ו בשבט, יום חגה של כנסת ישראל אשר יצוין במהלך השבוע הבא, צריך לשמש פתח לדיון שאינו נוגע אך ורק לכנסת ישראל גופא, אלא לכלל המדינות הדמוקרטיות־ליברליות המזהות את הפרלמנט כמייצג הריבון האזרחי. לכן, במקביל לברכת מזל טוב לכנסת וליושב בראשה, אבקש להתמקד דווקא באתגרים הניצבים מולה ולנסות לזהות למי יהיה קשה לחגוג את יום […]

יש גבול!

גדר

סוגיית החוק הנוגע להרחקתם של חברי הכנסת "סוררים", מעלה שתי בעיות מהותיות אשר לדעתי ראוי להתייחס אליהן. הבעיה הראשונה נוגעת למקומו ותפקידו של נבחר הציבור. הבעיה השנייה, מהותית אף היא, נוגעת לכללי המשחק במערכת הדמוקרטית. כיצד רואה עצמו נבחר הציבור – כנציג או כשליח? האבחנה בין שני המודלים תיעשה בעזרתו של אדמונד ברק, מחבר הספר […]

מדינה יהודית? מדינה ישראלית? הסתירה והאתגר

דודי פויכטונגר

מאמר מתוך ידיעון ראש השנה- "בת שבעים פוקחת עין", זהותה היהודית של מדינת ישראל על פי שני חוקי היסוד: "כבוד האדם וחירותו" ו"חופש העיסוק" מאופיינת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. קולמוסים רבים נשתברו על המתח/ההשלמה/הסתירה שבין שתי ההגדרות. אבקש להתמקד בשורות הבאות בזהותה ה"יהודית" של המדינה. כידוע, שני מרחבי הגדרה מקיימים את המונח "יהודית": האחת […]