מדינה יהודית ומדינה דתית

ממחרת הפסח של שנה זו כתבתי למרן הרב ר’ יוסף דב הלוי סולובייצ’יק שליט”א, רבן של הגולה, מכתב בענייני דת ומדינה, בו כתבתי בין השאר:- אישי הנעלה, נדהמתי לקרוא… כי בראיון עם כתב הג’ואיש כרוניקל הלונדוני בניו-יורק, יצא – מעכת”ר – בקריאה להפריד הדת מן המדינה בישראל”- האמנם?.. אשתדל לעמוד באופן תמציתי על התוצאות החמורות […]