וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

תמונת פרופיל

מאמר מתוך ידיעון סדר שיהיה פה! לחג הפסח האהבה והכישרון לספר, היא נחלת אנשים האוהבים את החיים, אנשים בעלי נפשות פיוטיות, בעלי דמיון יוצר. לעומתם, יש אנשים שאינם יודעים לספר סיפור, שאינם אוהבים לספר, שאינם רוצים לספר. כשהם חייבים לספר בולטת חוסר הסבלנות שלהם בדיבור ב'ראשי פרקים', ב'נקודות' וב'הרצה' של ה'עלילה' אל סופה. התוצאה היא […]