מדינת ישראל, מלכות המשיח ו"התהליך המדיני" במקורותינו

המאמר מובא מתוך כתב העת "המעיין" גליון  לו(ב) תשנו עמ' 1-5 לפני שבע שנים הופיע ב"המעין" (טבת תשמ"ט עמ' 96) מאמר קצר שלי על הנושא: "תקומת מדינת ישראל במקורותינו". המאמר היה בנוי על דברי מהר"ל מפראג זצ"ל הנפלאים בספריו "גבורות ה'" ו"נצח ישראל", שמתוכם מתגלה מהר"ל כ"חוזה המדינה" האמיתי ממרחק של 400 שנה ויותר.בשנים האחרונות […]