על אמון ואוטונומיה במערכת החינוך

תפילה

“הר כגיגית”?!? קבלת התורה, שאנו חוגגים אותה בשבועות, כרוכה במקורות הקנוניים שלנו בשתי אמירות סותרות (לכאורה), המשקפות דילמה חינוכית. האחת (בתורה), האמירה של העם: “נעשה ונשמע” , ואילו האחרת (בגמרא) מביאה תיאור לפיו “כפה עליהם הר כגיגית”. סיומה של ספירת העומר מחזירה אותנו לאחור, לסדר פסח, עם אותה דילמה חינוכית ופילוסופית: המתח בין כפייה לבין […]

“ניצחוני בני, ניצחוני בנותי” על דמותם של הבוגרים הרצויים בתהליכי החינוך לאזרחות

כיתה

שנת הלימודים תשע”ב נפתחה בספטמבר 2011 בסימן המחאה החברתית של הקיץ שקדם לה. אף מנהל ואף מורה לא יכלו להתעלם ממה שהתרחש באותו קיץ, והיה ברור לכולם שזה אחד הנושאים המרכזיים בהם יש לפתוח את שנת הלימודים. משרד החינוך ניסה “להלך בין הטיפות”: מצד אחד הרצון להיות רלוונטיים למתרחש, ומצד שני לא להצטייר כתומכים במחאה […]