מבוא

תוכנית ללימוד גמרא, מסכת סנהדרין עם עיונים בסוגיות אדם ומשפט – של עמותת יסודות


בתוכנית זו אנו מציעים גישה חדשה ללימוד גמרא.
ספר הלימוד של מסכת סנהדרין הוא השני בסדרת לימוד הגמרא בשיטת “יסודות”, שבה נחשפים הרעיונות וההתמודדויות המצויים ביסוד הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד.
בתוכנית זו נעסוק בפרק הרביעי במסכת סנהדרין – “אחד דיני ממונות”.


בסוגיות שבפרק זה נידונות שאלות יסוד ביחס למערכת המשפטית היהודית והכללית.
להלן כמה מן השאלות העקרוניות:
• מהו תפקידו העיקרי של המשפט – עשיית צדק או קיום הסדר החברתי?
• מהו מוקד היחס לעונש מוות – הרצון לשמור על חיי אדם או הצורך לעשות משפט?
• מהו היקף סמכותם של השופטים והחכמים כפרשנים של החוקים?
• מי ראוי להיות שופט?
• מהי מידת אחריותו של שופט שטעה?


הגמרא, ובעקבותיה הפרשנים והפוסקים, מתמודדים עם שאלות אלו הן בסוגיות ההלכתיות והן במסרים המצויים באגדות ובמדרשים.
במהלך לימודנו, נבקש להראות שהגישות ההלכתיות שנידונו בסוגיות והועמקו במדרשים ניתנות ליישום בימינו, כפתרונות מעשיים לבעיות אקטואליות. בסוגיות אחדות נשלב בעיונים ובהערות גם מקורות שאינם תורניים. אנו מאמינים כי השוואת מקורות אלה עם הרעיונות של חכמינו לדורותיהם מאירה צדדים חדשים ורעננים של הסוגיות הנידונות.

לרכישה