מבוא

תכנית ללימוד מחשבת ישראל, המוסר במבחן התורה/ ערכים במבחן התורה- של עמותת יסודות

בתכנית זו מוגשת הצעה ללימוד אחד הנושאים המרכזיים המחשבת ישראל: המוסר והתורה והיחסים שביניהם.

 

מטרות התכנית הן:

  • לעסוק במקורות יהודיים במחשבת ישראל לדורותיה.
  • לחנך להתמודדות עם סוגיות יסוד הקשורות לזהותו של האדם המאמין וליחסו לחברה ולדמוקרטיה.
  • לאפשר לימוד אטרקטיבי ומאתגר, שאינו רק מעביר מידע, אלא מאפשר גם מפגש אישי של התלמיד עם הרעיונות והערכים העומדים בבסיס המקורות.

 

במרכז הספר עומדים דבריהם של גדולי הוגי הדעות היהודיים, החל מראשית ימי הביניים, כגון רס”ג וריה”ל, ועד לגדולי הדור האחרון, הרב קוק והרב סלובייצ’יק.

 

בין הסוגיות בהן נדון:

  • מהו מקורו של המוסר?
  • האם קיים מוסר אנושי?
  • מהו היחס שבין צוויי התורה והמוסר?


הנושאים בתכנית נוגעים לשאלות יסוד הקשורות בגיבוש זהותם של צעירים דתיים בדורנו זה. במהלך הלימוד נבדוק האם ניתן למצוא מענה בדברי הוגי הדעות היהודיים לשאלות אלו ומהי הדרך לגלות מענה זה.

התכנית מנסה ליצור דיאלוג בין השפה של המקורות- אשר לעיתים קרובות אינה מדברת במונחים ובמושגים המקובלים בשפת הדיבור בימינו- לבין השפה המדוברת, כדי להאיר את המקורות באור בהיר ולאפשר את יצירת החיבור של המקורות אל החיים.
התכנית בנויה בצורה ידידותית המקורות מובאים בליווי ביאורים והערות, מבורות וסיכומים וכן שאלות למחשבה ודיון. הלימוד מלווה ביישום של סוגיות אקטואליות כגון סודיות רפואית, מוסר המלחמה ועוד.

לרכישה