fbpx

נחמה בפרשה – חיי שרה

נחמה בפרשה – חיי שרה

ידועה האמרה החסידית שאלוהים נמצא בכל מקום שניתן לו אנחנו להיכנס ובאמת האתגר להיפגש “ולראות אלוהים” בעולם בו אנו חיים אינו פוסח על אף אחד או אחת מאיתנו וכל אדם מאמין מבקש לעצמו מציאות בהירה יותר, ברורה יותר, כזו שאלוהים נוכח בה בצורה משמעותית.

על אמירתם של משפחת רבקה “מה’ יצא הדבר” שאלו המפרשים איך הם אומרים זאת והרי משפחתה היו עובדי עבודה זרה? נחמה ליבוביץ’ מתרצת כי ישנם דברים שכולם מצליחים לראות והם ברורים כל כך עד שסיבובי המציאות מוכיחים יותר מהכל על מציאות גדולה ונסתרת.

בסוף דבריה הוסיפה: “אין צורך לחפש את דברו בפסוקים מפורשים ואין צורך בבת קול אשר תדבר, כי היודע ומבין שומע במעשי יום יום ובאירועי הזמן, בגורל אדם ועמים את דיבורו של ה’…” ואת האתגר הזה שהיה ברור כל כך ללבן ובתואל העבירה נחמה אלינו במציאות חיינו היום.

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן