עמותת “יסודות – המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה” שואפת לקדם את השפה האזרחית-היהודית כבסיס לדיון, למרות ומתוך ‘ריבוי הפנים’ החברתי-ישראלי.

העמותה הוקמה בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז”ל, על ידי קבוצת אנשי  חינוך מן החברה הציונית דתית, ובראשם ד”ר שלמה פישר, הרבנית ד”ר יפה גיסר וד”ר יהודה בן-דור, בוגרי ‘מכון מנדל’, מתוך הבנה שיש לחזק את יחסה של החברה הציונית-דתית לדמוקרטיה ולערכיה. 

‘יסודות’ מייצרת הזדמנויות לעיצוב שפה וכלים פדגוגיים יחד עם אנשי ונשות החינוך, לדיון חינוכי עם בני הדור הנוכחי  ואזרחי המחר מתוך דגש, שפה ופרספקטיבה יהודית ודמוקרטית.

בעבודתנו אנו מניחים את הנקודות המשותפות ואת נקודות המחלוקת, תוך כדי חשיפה למגוון רחב של ערכים יהודים ודמוקרטיים. בדרך זו אנו מסייעים לאנשי החינוך לפתח בקרב תלמידיהם תפיסת עולם מורכבת ומגובשת, הנשענת על זהותם, ומתמודדת עם אתגרים אלה.

העשייה שלנו כוללת:

  • השתלמויות וימי עיון לאנשי חינוך פורמליים ובלתי-פורמליים.
  • מסעות ומעגלי היוועצות למנהלים, רכזים ויועצים. 
  • פעילות במרחב הקהילתי והבית-ספרי לתלמידים. 
  • הפצת מערכי שיעור ייעודיים שפותחו על ידנו.
  • בית מדרש בין-דורי לבוגרי מכינות קדם-צבאיות.
  • פעילות קהילתית בית-ספרית בשנת בר המצווה.
  • הפצת ידיעונים וניוזלטרים בנושאי ליבה אקטואליים.
  • סיורים וסדנאות חינוכיים בהתאמה אישית. 

העקרונות המנחים שלנו:

מחוייבות

"יסודות" מחויבת לערכי תורה ומצוות, לערכים הדמוקרטיים ולאורח חיים המבטא אותם, ורואה בערכי הדמוקרטיה מימוש של ערכים יהודיים, המהווים מצע לכינון חברה משותפת במדינת ישראל. "יסודות" רואה בדמוקרטיה את השיטה הראויה לניהול החיים במדינת ישראל.

מורכבות

"יסודות" מבקשת לפתח שיח שיש בו הקשבה הדדית ויכולת לגבש תפיסות עולם מורכבות בסוגיות הערכיות במרחב הציבורי של מדינת ישראל.

כבוד והגינות

"יסודות" מאמינה כי מדינת ישראל הינה מרחב משותף, הכולל אזרחים שאינם יהודים, ומחויבת ליחס של כבוד והוגנות לכלל אזרחי ישראל ברוח מגילת העצמאות.

שולחן דיונים פתוח

"יסודות" היא עמותה ציונית דתית המזמינה לשולחן הדיונים את כל השותפים לשיח האזרחי במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

שיח

"יסודות" שואפת לאפשר דיון בנושאי הליבה האזרחיים על בסיס שפה משותפת, יהודית-אזרחית, מבלי לכפות אמונות ודעות עבור קהלי היעד.

מקורות

"יסודות" מאמינה כי הסתמכות על מקורות יהודיים היא מרכיב הכרחי בעיסוק בסוגיות אזרחיות בדרך ליצירת תרבות יהודית-דמוקרטית במדינת ישראל.