fbpx

תכניות גפ"ן- מגוון מסלולי ליווי ופיתוח בהתאם לצרכי בית הספר

תכניות גפ"ן- מגוון מסלולי ליווי ופיתוח בהתאם לצרכי בית הספר

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"ג

סדנאות, צוותים לומדים, השתלמויות בית ספריות, ליווי הוליסטי ופדגוגי לבית הספר, ערב עיון צוותי או להורים וילדים ועוד במגוון נושאים:

קליטת ילדי עולים- זהות, משפחה וקהילה
בית מדרש- יהדות ודמוקרטיה
החברה הישראלית ? הכרות, האתגר, וכיצד נפגשים?
חינוך חברתי ערכי בעידן של פירוק זהויות
ישראל והתפוצות
השתלמות בית ספרית מלווה להובלת "מכינה לחיים" בכיתות הגבוהות בבית הספר התיכון

תכניות לימודים לחטיבת ביניים ולחטיבה העליונה:

מדינת ישראל- בין יהדות לדמוקרטיה

תוכנית לימוד וחשיבה מתקדמת לבירור סוגיות הליבה הנוגעות למציאות החיים הייחודית במדינת ישראל.
באמצעות שילוב בין פעילויות חווייתיות ללמידה עיונית, יוכלו הלומדים להפנים את ערכי היסוד הישראליים ולהבין לעומק את הקונפליקטים הפוגשים כל אחת ואחד כאזרחים החיים במדינה יהודית ודמוקרטית.

מסכתות בבא בתרא וסנהדרין- סוגיות דת ומדינה

בתוכנית זו אנו מציעים גישה חדשה ללימוד גמרא באמצעות ספרי לימוד בהם נחשפים הרעיונות וההתמודדויות המצויים ביסוד הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד.

 

חוויית תלמיד, הורה, מורה:


הנני- לימוד בין דורי לשנת בת/בר מצווה

ערכת לימוד חווייתית המפגישה הורים וילדים לקראת בר ובת מצווה המאפשרת לקיים דיון משפחתי מעמיק וחווייתי בסוגיות קהילתיות, אישיות וערכיות כאחד.

 

יחד קוד הדרך- שותפות מתוך אחריות בקהילה

משחק כיתתי אינטראקטיבי בנושא זהות, אחריות וערבות הדדית.
המשחק מתנהל בכיתה בהובלת המורה וע“י שימוש במכשירים הסלולריים האישיים של התלמידות והתלמידים.
המשחק מבקש ליצור שיח כיתתי בנושאי זהות, אחריות וערבות הדדית ומתאים לכיתות ז'-י'. המשחק מומלץ גם כתכנית בר/בת מצווה או כהכנה לתיכון ולתכניות מעורבות חברתית.

להשארת פרטים למידע נוסף לחצו  לחצן

 

 

מודעת פרסום תכניות גפן
דילוג לתוכן