אודות יסודות

עמותת 'יסודות - המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה' הוקמה בשנת תשנ"ו, לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, על ידי קבוצת אנשי חינוך מן החברה הציונית דתית, ובראשם ד"ר שלמה פישר, הרבנית יפה גיסר וד"ר יהודה בן-דור, בוגרי 'מכון מנדל', מתוך הבנה שיש לחזק את יחסה של החברה הציונית-דתית לדמוקרטיה ולערכיה. בשנים האחרונות חברה עמותת יסודות למכללה האקדמית הרצוג.
 
הציבור היהודי-ישראלי מאמין ברובו, שמדינה יהודית יכולה להיות גם מדינה דמוקרטית. ניסיוננו בשדה החינוכי מראה, כי אנשי חינוך (ותלמידיהם, כפועל יוצא), מתקשים לנהל את השיח הזה נוכח האתגרים הממשיים שהמציאות הישראלית מציבה בפנינו. שאלות כגון: כיצד מנהלים מרחב ציבורי בחברה רבת שסעים (דתית, פוליטית, לאומית, אתנית); כיצד יש להתייחס למיעוטים לא יהודיים במדינה יהודית וכד', נותרות ללא מענה מספק. 'יסודות' הציבה לעצמה מטרה לנהל דיאלוג פורה בין ה'שפה' יהודית וה'שפה' דמוקרטית כדי למצוא את הנקודות המשותפות, את נקודות המחלוקת, את המושגים המתאמים באופן עקבי וכד'. מטרתנו היא לייצב שפה יהודית-אזרחית תוך כדי חשיפה למגוון רחב של ערכים יהודים ודמוקרטיים העוזרים לשדה החינוכי לעצב תפיסת עולם מורכבת ומגובשת בהתמודדות עם אתגרים אלה.

לנוכח מציאות בה הציבוריות הישראלית מפולגת בתוכה, והחלקים המרכיבים אותה הולכים ומתרחקים זה מזה בזהותם,  שואפת עמותת 'יסודות' לקדם את השפה האזרחית-יהודית כבסיס ליצירת זהות משותפת, למרות 'ריבוי הפנים' החברתי-ישראלי.

עקרונות מנחים

1. מחויבות – 'יסודות' מחויבת לערכי היהדות ולאורח חיים המבטא אותם, ורואה בערכי הדמוקרטיה מימוש של ערכים יהודיים, המהווים מצע  לכינון חברה משותפת במדינת ישראל. 'יסודות' רואה בדמוקרטיה את השיטה הראויה לניהול החיים במדינת ישראל.

2. מורכבות – 'יסודות' מבקשת לפתח שיח שיש בו הקשבה הדדית ויכולת לגבש תפיסות עולם מורכבות בסוגיות הערכיות במרחב הציבורי של מדינת ישראל.

3. כבוד והוגנות – 'יסודות' מאמינה כי מדינת ישראל הינה מרחב משותף, הכולל אזרחים שאינם יהודיים ומחויבת ליחס של כבוד והוגנות לכלל אזרחי ישראל.

4. שיח - 'יסודות' שואפת  לאפשר דיון בנושאי הליבה האזרחיים על בסיס שפה משותפת, יהודית-אזרחית, מבלי לכפות אמונות ודעות עבור קהלי היעד.

5. מקורות – 'יסודות' מאמינה, כי הסתמכות על מקורות יהודיים היא מרכיב הכרחי בעיסוק בסוגיות אזרחיות בדרך ליצירת תרבות יהודית-דמוקרטית במדינת ישראל. 


אנו מאמינים כי בדרך זו נצמיח דור עתיד המשולב בחברה ובהנהגה של מדינת ישראל!