בבא בתרא

ספר הלימוד  |  מדריך למורה  |  מערכי הפעלה למורים  |  דפי עבודה לתלמידים


 

מסכת בבא בתרא עם עיונים בסוגיות חברה ומדינה

דפים ז´-י"א

  

תוכנית הלימוד "חברה ומדינה" מציעה עיון בגמרא במסכת בבא בתרא (דפים ז'-י"א) בדפים אלה סוגיות רבות העוסקות באופן התנהלות החברה ובמהותה, כגון: כיצד מתקבלות החלטות בקהילה, כיצד מתייחסים לחלשים בחברה, הגנה על זכויות המיעוט, מדינת רווחה ועוד.

 התוכנית מכוונת את התלמיד ללמוד סוגיות אלו תוך מיקוד בנושאים אקטואליים העולים מתוך לימוד הגמרא. כך יוכל להיווכח שאין נתק בין השאלות הנידונות בגמרא לבין סוגיות חברתיות אקטואליות, אדרבה - הגמרא עוסקת בעניינים שיש להם רלוונטיות לחיים בחברה ובמדינה היום, באופן ישיר.

*** 

עלות ספר לימוד ברכישה קבוצתית (מעל 20 עותקים): 50 ש"ח.

*בכל רכישה של מעל 20 עותקים יקבל המורה מדריך למורה מקוון

עלות ספר בודד: 60 ש"ח. 

מנהלים ומורים המעוניינים לרכוש לכיתות את הספר מוזמנים לפנות אלינו:

לחצו כאן לטופס הזמנה

***

ספר הלימוד  |  מדריך למורה  |  מערכי הפעלה למורים  |  דפי עבודה לתלמידים