בין בחירה לגזענות

 

רעיון הבחירה בעם ישראל מכל העמים, הינו מיסודות האמונה היהודית. ריה"ל מסביר את ההבדל מעצם בריאתם כנברא (כוזרי מאמר א,לא-מג)  וההבדל בין ישראל לבין מי שאינו ישראל הוא כהבדל שבין הצומח לדומם, בין החי לצומח  וכהבדל שבין הפרי לקליפה (שם ,שם צה)

דברים אלו ,נוגדים לכאורה את שוויון ההזדמנויות הניתן לכל אדם .זהו עקרון המהווה נשמת אפה של הדמוקרטיה. היילכו שניהם יחדיו?

במגוון המקורות שלפניכם,פרוסה יריעה רחבה אודות סוגיא מורכבת זו.

  


על גזענות ובחירת עמ"י

צלם אלוקים כגשר בין אדם לאחר