משנת הציונות הדתית

 

משנת הציונות הדתית מושתתת על הצורך לחבר בין ערכים שונים: בין דת ללאומיות,
בין תורה להשכלה כללית, בין יהדות לדמוקרטיה.
מקטרגיה יגידו שחיבור זה מוביל לבינוניות, חולשה ולבסוף – אף לנטישת הדרך.
מעצביה, לעומת זאת, סברו כי חיבור זה יוצר דווקא שלמות, עומק ועושר.
ראשיתה של הציונות הדתית ברבנים חשובים שראו באור חיובי ישוב הארץ שיזמה תנועת חיבת ציון, בשנות ה-80 של המאה ה-יט.
כבר כאן היה צורך להכריע בשאלות הרות גורל, כמו שיתוף פעולה עם מנהיגיה החילוניים של חיבת ציון; עידוד מלאכת כפיים ועבודת האדמה; והיחס לתנועת ההשכלה שרבים ממנהיגי חיבת ציון נמנו על שורותיה. יהיו מי שיגידו כי שורשיה של התנועה הדתית לאומית קודמים אף יותר ומקורם ביחס החיובי לחכמה ולישוב הארץ מבית מדרשו של הגר"א בצד בשורת קידוש החומר והאהבה לכל יהודי של תנועת החסידות. 
 

מטרות:

1. ללבן משנת הציונות הדתית בסוגיות של חברה ומדינה

2. לחזק את הזהות הציונית-דתית של המורים ותלמידיהם באמצעות לימוד מקורות ודיונים חינוכיים.

 

תוכן העניינים:

א. אנחנו ויחסנו למדינה

ב. התורה והדמוקרטיה הישראלית

ג. הדמוקרטיה מזווית הלכתית

ד. התמודדות עם סתירות בין חוקי התורה והמדינה

ה. מדינת הלכה?

ו. היחס לחילונים

ז. היחס לשאינם יהודים

ח. משנה כלכלית-חברתית