מדריך למורה לתכנית העמקה

 

מדינת ישראל – בין יהדות לדמוקרטיה
העמקה בלימודי אזרחות לחטיבות הביניים

כתיבה: הרב דוד עצמון, ד"ר זוהר מאור, תרזה פרנקל,
עדה אחימן, יעל אלון
ייעוץ מדעי: ד"ר שלמה פישר
ייעוץ דידקטי: גב' שרה וידר
עריכת לשון: בת ציון שלומי
רכזת פיתוח: יעל אלון
ניהול: שושי בקר