לך יש אותי, לי יש אותך

 

 
לך יש אותי, לי יש אותך - You have me, I have you
רוחמה גבל-רדמן, מנהלת יסודות

ביקרנו אצל סגן השר ד"ר מייקל אורן היום.

שוחחנו על מגילת העצמאות שכרכה את העם הישראלי (וקבוצותיו) עם העם היהודי (וזרמיו) אל מדינת ישראל עם היווסדה.

מהם האתגרים שהציבה לנו ולדורות הבאים בכריכה זו?

מהי הגדרת זהות יהודית?

מה משמעות ההזדהות כיהודי?

מה פה בארץ?

מה בקהילות שחיות במקומות אחרים?

מה המטען שנושאת על גבה המילה 'תפוצות'?  מה שומעים בה כל אחד ואחת?

שוחחנו על הרחבת שולחן הדיונים של העם היהודי בסוגיות שונות, מתי כן? מתי לא? מה המחיר שכל מצטרף לשולחן זה משלם בהסכמו לשבת ולשוחח עם ה'אחרים' ומה המחיר שיושבי השולחן משלמים על הרחבת מעגל היושבים בו.

שאלנו, מתי לגיטימי שמדינה מגדירה מדיניות פנים שלה עצמה תוך התייחסות לתהליכים ומהלכי רוח ודיעות המתרחשים בקבוצת אזרחים שאינה אזרחיה, ומתי זה לא מתאים ואף צורם...

 ועוד, ועוד.

הנחנו לפנינו את שורותיה של נעמי שמר בפנייתה לאידה נודל, כאחות היושבת בציון לאחותה שבניכר, בין כל הקשיים (פה ושם) והחלומות הקיימים והשבורים:

" לך יש אותי,

לי יש אותך,

לנו יש אותנו!".

(מה שלומך אחות, נעמי שמר)

 

תודה לסגן השר מייקל אורן וצוות הלשכה שלו.

אנחנו ביסודות עובדים כבר על השתלמויות השנה הבאה!

 

You have me, I have you

Ruhama Gebel-Redman

Today we visited with Depute Minister Dr. Michael Oren.

We spoke about the Israeli Declaration of Independence, which binds the Israeli nation (and its affiliates) to the Jewish people (and its religious movements) to the State of Israel from its foundation.

What are the challenges this bind poses to us and the next generations?

What is the definition of Jewish identity?

What is the significance of identifying oneself as a Jew?

What do we have in this land?

What is there to be found in communities that live elsewhere?

What is the baggage that goes along with the term 'diaspora'? What do we hear in that word?

We spoke about expanding the round table of the Jewish nation on various issues: when should this be done? When should it not? What is the price that each addition to this table pays by agreeing to sit and speak to 'others,' and what is the price existing participants pay by adding new people to the discussion?

We asked when it is legitimate for a country to define an internal policy while taking into account processes, positions, and trends prevalent among no-citizens, and when it is wrong to do so.

We read Naomi Shemer's words to Ida Nudel, from a comrade in Zion to her soul sister in a foreign land, among all the difficulties and yearnings and broken dreams:

"You have me,

I have you,

We have us!"

(How are you Sister?\ Naomy Shemer)

 

Thank you Deputy Minister Michael Oren and staff.

Here at Yesodot, we are slready preparing for next year's professional development sessions!

 עוד בנושא