פרויקט אחריות,
מפגש עם הרה"ג אריאל שליט"א

עוד בנושא