כנס יסודות בכנסת, פאנל

פאנל בהשתתפות ( משמאל:) פרופ' קרמניצר, הרב שאר ישוב הכהן, ד"ר שלמה פישר, הרב חנן פורת
בנושא: האם יש זכויות אדם ביהדות?!
מנחה: הגב' יפה גיסר
כנס יסודות בכנסת

עוד בנושא