כנס יסודות בכנסת, קהל

רבנים, חברי כנסת ואנשי חינוך
בכנס יסודות בכנסת

עוד בנושא