כנס בכנסת, שלמה וחנן פורת

ד"ר שלמה פישר והרב חנן פורת
כנס יסודות בכנסת

עוד בנושא