כנ ס תוצרים חינוכיים בצפון

כנס של הצגת תוצרים חינוכיים של החמ"ד במחוז צפון.
בי"ס ע"ש הרב מיימון בשלומי מציג את פירות עבודתו עם 'יסודות'

עוד בנושא