תוצרים חינוכיים בצפון

כנס של הצגת תוצרים חינוכיים של החמ"ד במחוז צפון.
חט"ב אולפנית אורט טבריה מציגים את פירות עבודתם עם 'יסודות'

עוד בנושא