כנס צוותים מובילים חמ"ד עי"ס ירושלים

סימפוזיון בנושא הגדרות שבר האידיאולוגי:
הרב יעקב מדן (ראש ישיבת הר עציון) וד"ר אשר כהן (המחלקה למדעי המדינה בר-אילן)

עוד בנושא