כנס צוותים מובילים חמ"ד עי"ס ירושלים

כנס צוותים מובילים חמ"ד עי"ס ירושלים: הגב' יפה גיסר - מנחת הכנס מטעם 'יסודות'

עוד בנושא