כנס צוותים מובילים חמ"ד עי"ס ירושלים

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר בפתח-תקווה - נותן הרצאה בנושא: הצעה להתמודדות חינוכית עם השבר האידיאולוגי

עוד בנושא