כנס צוותים מובילים חמ"ד עי"ס ירושלים

הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון - בסימפוזיון להגדרת דרכי השבר ודרכי ההתמודדות

עוד בנושא