יום עיון - מפגש עם 'אחרים' בירושלים


משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

יום עיון למחנכים לאזרחות בחינוך הדתי
מפגש עם 'אחרים' בירושלים
 
 קופאיות בסופר - "על הפנים" ועל ה"בפנים
ערביי מזרח ירושלים - הצצה נדירה בסיור: "להסתכל כדי לראות"
"ירושלים שלי" - דתיים, חילונים וחרדים בירושלים - ביחד ולחוד
יום עיון
למחנכים לאזרחות בחינוך הדתי
מפגש עם 'אחרים' בירושלים
שיתקיים אי"ה ביום חמישי, ב' בטבת 5.12.13 , ״זאת חנוכה״
בישיבת חורב, רחוב הרב בן-ציון אטון 2, סנהדריה המורחבת ירושלים
להרשמה מקוונת לחץ כאן

עוד בנושא