חדש ביסודות: ערכת "הנני"!

לרכישה לחצו כאן
 
*הרכישה תתבצע דרך מכללת הרצוג
 

 

 

עמותת יסודות השלימה את פיתוחה של ערכת הלימוד "הנני" לילדות וילדים בני מצווה. ייחודה של הערכה בכך שהיא מעניקה מענה לכל גווני הציבור הישראלי: חילונים, דתיים ומסורתיים ימצאו בה קטעי מקורות מגוונים, השואבים מן המסורת היהודית העתיקה ומן התרבות הישראלית המתחדשת גם יחד.
תהילה דרמון-מלכה, שריכזה את הפרויקט מטעם "יסודות", אומרת כי "כאם לילד בן 12 וחצי, היה לי ברור הצורך ביצירת מרחב משותף להורים ולילדים, שמאפשר שיחה והתבוננות בערכים החשובים לנו כיהודים, כישראלים וכבני אדם".
ערכת "הנני" מזמינה את ההורים והילדים לשיח פתוח על העולם המשתנה, ועל הערכים שאנו בוחרים ללכת לאורם. הערכה מחולקת לעשר חוברות מעוצבות ומאוירות שכל אחת מהן עוסקת בנושא הקשור להתבגרותם ולהפיכתם של בני הנוער לחלק מן הציבור. בין הנושאים הנלמדים- זהות אישית, אחריות, כבוד לזולת ולעצמי, צדק וצדקה, ועוד.
מארז "הנני" ניתן ללמידה הן בחברותות משפחתיות אינטימיות בבית, והן בקבוצות של קהילות או במסגרת תוכנית בת/בר מצווה כיתתיות.
 

מבנה התכנית:

התכנית מורכבת מעשרה מפגשים. כל מפגש עוסק בנושא מוגדר ויחד הם יוצרים רצף רעיוני. עם זאת, התכנית היא מודולרית, וכל יחידה עומדת גם בפני עצמה. כך יוכלו ההורה והילד ללמוד את כל הסדרה על פי הסדר, או לחילופין לבחור מהם הנושאים בהם ירצו לעסוק, בסדר בו ירצו.

כל יחידה עוסקת בנושא זהותי חברתי מתוך מקורות מקראיים, משם משתלשת אל מקור חז"לי ומסיימת במקורות ישראלים מגוונים בני זמנינו. בנוסף, בכל יחידה ישנה הרחבת ידע הנוגעת לחוק מספר החוקים הישראלי או למושג אזרחי, חידון או שעשועון ופעילות סיכום יצירתית.

בסוף התוכנית מצורפת תשתית לתעודת הערכה שיוכל ההורה להעניק לילדו/תו על השותפות בתהליך  .


         
 
נושאי היחידות:

 1.      מי אני? ומה שמי? - יחידה זו עוסקת בהבנת מרכיבי הזהות הקיימים בכל אדם. הבחנה בין ה"אני" הפנימי ולבין מאפיינים חיצוניים יותר כמו תכונות, אהבות ונטיות.

 

2.      למי אני שייך?- יחידה זו עוסקת בנושא השייכות.  האדם הוא יצור חברתי, לא נולדנו בחלל אלא למשפחה לחברה ולסביבה. כיצד אלה משפיעות על אישיותי? האם זה מחייב אותי למשהו? האם ניתן להתנתק ממעגלי השייכות השונים?

 

3.      איזהו מכובד? המכבד את הבריות- יחידה זו עוסקת בנושא הכבוד. הכבוד לכל אדם הינו ערך יסוד יהודי ומשמעותי בניהול חברה וקהילה. ביחידה זו נדון בכבוד שראוי לכל אדם (עצמי וזולתי) מתוקף היותו אדם בצלם.

 

4.      אחר ואחריות- יחידה זו עוסקת בנושא האחריות. ראשיתה של האחריות היא הבנה כי כל אדם אחראי על עצמו ומתוך כך גם על סביבתו. מה פירושה של אחריות, על מי אנחנו אחראים והאם  בימינו יש לזה משמעות?

 

5.      אחד העצים ביער-  יחידה זו עוסקת בנושא המניין כמושג המגלם בתוכו שותפות ואחריות, ולאו דווקא כמושג הלכתי דתי. האדם מטבע היותו הינו יצור חברתי, גם ביהדות נמצאת הקהילה כעוגן בחייו של האדם. מהי השותפות הנוצרת בין האנשים השונים בקהילה? מהו כוחה של קהילה? והאם יש לנו יכולת לבחור לאיזו קבוצה אנו רוצים להשתייך?

 

6.      כל ישראל ערבים זה בזה –  ביחידה זו נדון בנושא הערבות ההדדית. ערבות הדדית פירושה הבנה כי כולנו קשורים אלה לאלה, זוהי הנכונות לעזור לאחר מתוך נקודת הכוח שיש לאדם. ביחידה זו נבחן את מקורות הערבות ההדדית, האם זה מחייב אותנו? ולמה זה מחייב?

 

7.      מה בין צדק לצדקה? - יחידה זו עוסקת בשני נושאים- צדקה וצדק. נושאים אלו רחבים מאד וכאן בחרנו להתבונן בהם דרך משקפיים חברתיים כלכליים. צדקה היא אחריותו של כל פרט בחברה לסייע באופן ישיר למי שזקוק לעזרה כלכלית, לעומת זאת צדק היא האחריות לייצר מערך שלטוני מדיני בו יזכה כל מי ששותף בחברה לזכויות שוות והוגנות וכן לביטחון כלכלי. ביחידה זו נברר את שני המושגים וננסה לחשוב על מקומם בחיינו.

 

8.      מהן המילים...- יחידה זו עוסקת בנושא השפה. השפה ויכולת הדיבור הינם מאפיינים ייחודיים לאדם. ביחידה זו נדון בכוחן המצמיח של מילים ומצד שני בכוחן של מילים לפגוע, מתוך כך נדון באחריותו של כל אדם על האווירה אותה יוצרת שפתו.

 

9.      מפה לשם- ביחידה זו נדון במושגים רשות היחיד ורשות הרבים כפי שהן באים לידי ביטוי בעולם המודרני. בעבר היו המושגים רשות הרבים ורשות היחיד מושגים גיאוגרפיים מובחנים. בימינו, עקב התפתחות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות ישנו טשטוש בין רשות היחיד לרשות הרבים הווירטואלית. ביחידה זו נשאל האם האינטרנט הוא רשות הרבים? ומהם המעשים הנגזרים מהבנה זו.

 

10.  כולנו יחד וכל אחד לחוד- ביחידת הסיכום נאסוף את מה שנלמד עד כה ונחשוב על מקומו של היחיד (אני) ביחס לחברה. מתי ישנה חשיבות בשותפות, ומתי האחריות החברתית היא דווקא התייצבות כנגד תופעות ומהלכים המתקיימים בחברה.

 
 
לרכישה לחצו כאן


עוד בנושא