מערך שיעור - אתיקה של בחירות

                                                                                                                         

 

 

מערך שיעור  - אתיקה של בחירות

לפניכם שני שיעורים העוסקים ב"אתיקה של בחירות". יש אפשרות להעביר כל שיעור כשיעור בודד, וישנה אפשרות להעבירו את השיעורים כמערך נבנה. שיעורים אלו יכולים להיות כחלק משיעורי מחשבת ישראל, שיעורי חינוך ושיעורי אזרחות.   

השיעורים מיועדים לכיתות הגבוהות -  כיתות  י"א – י"ב.

הגינות בקמפיין פוליטי.

ברקע השיעור עומדות השאלות הבאות: האם באמת ניתן לייצר "פוליטיקה הוגנת"? האם הגינות מלאה אפשרית בפוליטיקה בכלל ובמערכת בחירות בפרט?

 

 

 

למורה:

רעיון מרכזי ומארגן בשיעור:

הגינות במהותה פועלת גם כאשר הדבר אינו תואם את האינטרס המידי שלי. זה נכון בעניינים ממוניים, אישיים, חברתיים וגם פוליטיים.

 

 

מטרות - ערכים:

1.      הגינות השיח הפוליטי כמרכיב חשוב בציבוריות הישראלית.

2.      מורכבות: העולם אינו שחור לבן גם כשמגיעים לפוליטיקה.

3.      הבנת הקשיים העולים כתוצאה ממערכת בחירות ומקמפיין.

4.      הקניית דרכים לניהול ויכוח פוליטי פורה ומעמיק.

5.      התבוננות על מקורות ישראל כצוהר לתרבות פוליטית ראויה.

מטרות בתחום הידע:

1.      הכרת נושא ההגינות הפוליטית.

2.      "תרבות פוליטית"

3.      הכרת הסיפור על "מלך קציא". 

מושגים מרכזיים:

1.      צדק והגינות – במישור הדתי ובמישור האזרחי

2.      תרבות פוליטית

רקע – למורה:

להלן הסיפור התלמודי העוסק במעשה משפט ודין בהקשר ממוני. ניתן לגזור מהסיפור מסרים עקרוניים יותר בהקשר ליחסים חברתיים ומוסר בכלל, ועל כך מתבסס השיעור. 

 

בראשית רבה, פרשה ל"ג א[1]

אלכסנדרוס מוקדון הלך למלכות קציא שמעבר להרי החושך....
אמר להם: לא נצרכתי לדעת אלא כיצד אתם דנים
בשעה שישב עמהם, בא אדם אחד כשהוא קובל על חברו. אמר: איש זה מכר לי חורבה אחת ומצאתי בה אוצר. חורבה קניתי, אוצר לא קניתי
זה שמכר אמר: שדה וכל מה שבה מכרתי
אמר [=הדיין] לאחד מהם: יש לך בן זכר
אמר לו: כן אמר לאחר: יש לך בת אמר לו: כן
אמר [=הדיין]: לך הַשֵּׂא את זאת לזה ויהא הממון לשניהם
ראהו [=את אלכסנדר כשהוא] יושב תמה
אמר לו: מה, לא דנתי היטב
אמר לו: כן
אמר לו: אילו היה אצלכם, איך הייתם דנים
אמר לו: הורגים את זה ואת זה, והמלכות נוטלת ממון שניהם

אמר לו: יש אצלכם גשם יורד ? אמר לו: כן.!
-
יש אצלכם שמש זורחאמר לו: כן!
-
יש אצלכם בהמה דקה?  אמר לו: כן.
אמר לו: תיפח רוחו של אותו אדם. לא בזכותכם מטרות [=גשמים] יורדים עליכם, ולא בזכותכם השמש זורח עליכם, אלא בזכות הבהמה הדקה, שכתוב: "אדם ובהמה תושיע ה'" (תהילים לו, ז) - אדם בזכות בהמה, תושיע ה'.

 

המושג המרכזי בסיפור: צדק ויושרה. הצדק והיושרה במובן הממוני נבחנים לא רק כאשר הדבר משרת את האינטרס שלי אלא גם, ואולי במיוחד, כאשר האינטרס שלי  עלול להיפגע (ולא חשוב מהו האינטרס: פוליטי, ממוני או אישי). הסיפור מראה איך כל צד במחלוקת מתבונן על ה"צדק" בצורה טהורה, והתבוננות זאת מביאה אותם לטעון טענות הנוגדות את האינטרס שלהם.  

העברת הסיפור התלמודי למישור הפוליטי:

·         ביקורת או הערכה למועמד / מפלגה / עמדה פוליטית - גם כאשר הדבר אינו משרת אותי פוליטית.  

·         דרישת אמות מוסר שוות בין ליריבי הפוליטיים ובין לחברי הפוליטיים.

·         תמיכה במעשיו של מועמד שאיני רוצה בהצלחתו הפוליטית. או לחילופין ביקורת כלפי מועמד שאני רוצה בהצלחתו הפוליטית.

·         הודאה בטעות של מנהיג פוליטי. 

·         ישנן כמובן דוגמאות נוספות.

 

 

 

 

 

מהלך השיעור:

-          פתיחה: מהו צדק לדעתכם? סבב קצר, לכתוב על הלוח.

שלב א': לימוד המקור וגזרת העיקרון היסודי  

-          לימוד הסיפור "מלך קציא" : ניתן לקיים את הלימוד במליאה וניתן לקיימו בחברותא ולסכם את המהלך במליאת הכיתה.

-          ניתוח משותף בכיתה לאור שאלות מנחות.

-          לאור הסיפור – כיצד נגדיר צדק והגינות?

שלב ב': דיון

-          חלק א': העברה לשדה הפוליטי – כיצד נראית פוליטיקה הוגנת?

-          חלק ב': האם זה אפשרי ומדוע זה לא קורה?

 

שלב ג' – יישום ורפלקציה

-          יישום: ניסיון לייצר ויכוח פוליטי ממקום הוגן דרך התלמידים.

-          רפלקציה: מה הדבר עושה לדיון הפוליטי? מה הוא מחולל ברמה האישית? 

 

שאלות מלוות לשיעור - בפירוט

·         ניתוח הסיפור:

-          מהו הרעיון היסודי שמעביר הסיפור ביחס לעיקרון הצדק במישור הממוני?

-          איזה כלל עקרוני ביחס לצדק באשר הוא (בלי ההקשר הממוני) ניתן לנסח מתוך הסיפור?

שאלות לדיון - העברה לשדה הפוליטי:

1.      כיצד ניתן להמיר את העיקרון הנ"ל למישור ניהול הוויכוח הפוליטי בכלל ובזמן בחירות בפרט?  

 

2.      האם שיח פוליטי כזה אפשרי? מדוע? ומדוע זה לא קורה בפועל?

 

שלב ג' – יישום ורפלקציה

·         יישום: בחרו סוגיה פוליטית העומדת על סדר היום, ונסו ליישם את העיקרון עליו דיברתם בשיח פוליטי עכשווי בתוך הקבוצה.

 

·         רפלקציה: איך הייתה החוויה של השיח הפוליטי הזה? מה היה בו ומה לא היה בו? מה היו התחושות האישיות? כיצד הדבר השפיע על הדיון עצמו (הנושא הנידון)?

רפלקציה:

 עשויות לעלות הנקודות הבאות:

1.      השיח נעשה פחות יצרי ויותר ענייני.

2.      יותר רוגע בשיח.

3.      השיח יותר משעמם/ פחות מעניין.

4.      הבנתי יותר טוב את הצד השני.

5.      הצלחתי לזהות את המורכבות בנושא הפוליטי הנידון. זה לא "שחור לבן".

6.      יצאתי רגוע מהשיח.

7.      הרגשתי שהקשיבו לי בגלל שאני הקשבתי. 

8.      כמו בסיפור: ישנה "התקרבות" בינינו. 

 

 לגרסה להדפסה לחצו כאן[1] הסיפור מופיע גם בירושלמי, בבא מציעא,  פרק ב' הלכה ה (דף ח) . 


עוד בנושא