הרשמה להשתלמות- מסורת ודמוקרטיה

השתלמות מסורת ודמוקרטיה
 
להרשמה לחצו כאן
יש להזין את מספר ת.ז. (9 ספרות)
ולבחור את הקורס לפי המספר: 019
או שם הקורס : מסורת ודמוקרטיה.

להרשמה לחצו כאן
יש להזין את מספר ת.ז. (9 ספרות)
ולבחור את הקורס לפי המספר: 019
או שם הקורס : מסורת ודמוקרטיה.

עוד בנושא