על תשובה ועל עין טובה

 על תשובה ועל עין טובה

קהל היעד: חטיבת הביניים ותיכון

משך זמן: 45 דקות עד שעה

 

מבוא למורה: 

בדף לימוד זה נביא כמה מקורות הצעות לשאלות לעיון וללימוד, בנושא הקשר שבין עין טובה על עצמך ועל זולתך לתהליך התשובה בהקשר דתי, לאומי ואזרחי.

 

קראו את הטור של פרופ' יובל אלבשן:

קל לבוז לנוסעים לאומן בראש השנה ולבטל את חשיבות מסעם. אני יודע זאת כי הייתי במקום הזה בעצמי... עד שנסעתי לשם בעצמי בראש השנה לפני שנתיים.

אחת הכיתות שאצטרף אליהם לאומן בראש השנה כדי שאבין מהי עוצמת החסידות ולמה קבע רבי נחמן ש"ראש השנה שלי עולה על הכל"... כך מצאתי את עצמי חלק מ"הקיבוץ הקדוש באומן" .

כדור חמישי לחילוניות יהודית גאה ומלאה, לא הצלחתי באמת להתחבר ברמה הפנימית לאירוע אבל כן הבנתי עד כמה טעיתי בשיפוט המוסרי המרוחק שלי... רק כשהגעתי הבנתי את חוסר ההיגיון הכלכלי בעלילות שנרקמו על אומן. הכל יקר להחריד, בראש השנה חדר במלון יעלה לאדם יותר מ-3,000 דולר לשני לילות, מיטה בדירת שמונה שותפים תעלה  250 דולר והטיסות לאומן עולות בחג יותר מאשר לניו יורק.

לכן, כששמעתי את ידידי פרופ' רוני גמזו, פרויקטור הקורונה, מתייחס למסע לאומן כאל מסיבה ומבקש "להפסיק את הטירוף הזה, אומן זה לא חגי תשרי, אומן זה לא דבר קדוש", הבנתי עד כמה הוא בור בנושא. אחרת הוא לא היה ממהר לומר ש"לא יהיו טיסות לאומן, נקודה. סוף!" שכן בשפה הברסלבית הוא יצר "מניעות" שרק מסייעת למסע להיות מטלטל וקשה יותר מה שיגרום לרבים יותר לנסות להגיע לאומן

עם זאת גמזו צודק גם בסכנה: דווקא לאחר ביקורי באומן, אני באמת סבור שמדובר בסכנה בריאותית גדולה שחובה למזער. אבל את זה יש לעשות בשום שכל ובמידתיות... והכי חשוב - לנהל את השיח הזה מולם לא מתוך בורות והתנשאות תרבותית.

 

❖            מה חשב בהתחלה אלבשן על תופעת הנסיעה לאומן? מדוע זה היה הרושם שקיבל?

❖            אילו תובנות ונקודות מבט שונות עלו אצל אלבשן בעקבות נסיעתו לאומן?

❖            מה לדעת אלבשן הייתה הטעות של רוני גמזו? כיצד הוא היה יכול להימנע ממנה?

❖            מה עשויים לחולל היכרות מעמיקה עם האנשים ועם השפה של הקבוצות החברתיות הרחוקות ממני לחיים בישראל?

❖            מהי היכולת שלנו להבין תפיסת עולם דתית/מוסרית/ פוליטית של בעלי פלוגתא שלנו? מדוע זה כל כך מאתגר ומה צריך לעשות כדי להצליח בכך?

 


תרגום:

היו בריונים בשכנותו של ר' זירא

והיה מקרב אותם כדי שיחזרו בתשובה

וחכמים היו מקפידים

נפטר ר' זירא

אמרו: עד עכשיו ביקש עלינו רחמים הקטן חרוך השוקיים= (רבי זירא)

ועכשיו מי יבקש רחמים עלינו?

הרהרו בלבם וחזרו בתשובה    (בבלי, לז , ע"א)

 

❖            מה לדעתכם עשה רבי זירא כדי לקרב את הבריונים?

❖            מדוע הקפידו חכמים על רבי זירא?

❖            מה הביא את הבריונים לעשות תשובה?

❖            אם רבי זירא לא היה נפטר, מה לדעתכם היה קורה?

 


 ליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב

דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה"


❖            כיצד ניתן להשיב אדם בתשובה לפי רבי נחמן?

❖            למה צריך להתאמץ ולחפש בו מעט טוב? האם קל יותר לראות את הטוב שבאדם או את הרע?

❖            האם אתם מאמינים / מסכימים שמחשבה טובה על אדם יכולה לשנות את דרכיו?

 


ת"ר מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים באחרונה התחילו הצבור לצאת אמר להם תקנתם קברים לעצמכם? געו כל העם בבכיה וירדו גשמים. שוב מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה, ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך רחם עלינו וירדו גשמים הוו מרנני רבנן(= התחילו לזלזל) יצתה בת קול ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו.   (בבלי, תענית, כה, ע"ב)

 

 ❖            מה ההבדל בין התפילה של רבי אליעזר לתפילה של רבי עקיבא?

❖            מדוע זלזלו רבנן ברבי אליעזר?

❖            מה מלמדת אותם הבת קול?

❖            מה לדעתכם הכוונה בביטוי: "מעביר על מידותיו"?

 


לגרסה להדפסה לחצו כאן

עוד בנושא