על מנהיגות ומחאה בעדה האתיופית

על מנהיגות ומחאה בעדה האתיופית: שיחה עם הרב מברהטועוד בנושא