שיח זכויות והגדרת זהות

בין פרטי, למשפחתי, לעדתי, ללאומי  - שיח זכויות והגדרת זהות, הרצאתו של הרב ד''ר יהודה ברנדס במסגרת יום העיון "שיח זכויות אדם בירושלים - מפגש בין 'אחרים', 12.4.2015, יסודות מכללת הרצוג 
 

עוד בנושא