ירושלים עיר מאוחדת ומאחדת - ניהול מרחב אחד מרובה 'אחרים'


ירושלים עיר מאחדת ומאוחדת - ניהול מרחב אחד מרובה 'אחרים': שיחה עם ראש העיר ניר ברקת במסגרת יום העיון "שיח
 זכויות אדם בירושלים - מפגש בין 'אחרים' 12.4.2015, יסודות - מכללת הרצוג.
 
 

עוד בנושא