ד''ר עזרא קהלני

 

חבר הועד המנהל, רקטור מכללת הרצוג. ומרכז תוכנית גוונים להכשרת מורים לבתי"ס ממלכתיים. מרצה לתנ"ך. 

עוד בנושא