יהושוע הרלינג

 
  

חבר הועד המנהל 'יסודות', סמנכ"ל ומנהל משאבי אנוש מכללת הרצוג, עו"ד.

עוד בנושא