ברייתא ח, ע"ב, מי הם עניי העיר?

 
דף עבודה לתלמיד  [עמ' 51 – 53]
1. מלאו את הטבלה על פי הברייתא
 
קופה
תמחוי
 
מה נאסף?
 
 
כל כמה זמן גובים ומחלקים?
 
 
למי מחלקים ?
 
 
כמה אנשים גובים?
 
 
נימוק בלשון הברייתא:
נימוק בלשון הברייתא:
הסבירו את הנימוק בלשונכם:
הסבירו את הנימוק בלשונכם:
כמה אנשים מחלקים לעניים?
 
 
נימוק בלשון הברייתא:
נימוק בלשון הברייתא:
הסבירו את הנימוק בלשונכם:
הסבירו את הנימוק בלשונכם:
 
2. השלימו את החסר על פי מה שלמדתם ועל פי הבנתכם
 
א. עניי העיר הם: _________________________
 
ב. עניי עולם הם: ___________________________
 
ג. לעניי העיר מחלקים _______ [קופה / תמחוי] כי _________
 
ד. ולעניי עולם מחלקים _______ [קופה / תמחוי] כי ___________
 
ה. לעניי העיר מחלקים __________ [כל יום/ פעם בשבוע] כי _____
 
ו. לעניי עולם מחלקים __________ [כל יום/ פעם בשבוע] כי _____
 
3. בברייתא כתוב שקופה נגבית בשניים כיון ש"אין עושים שררות על הציבור פחות משנים" מהמילה שררות לומדת הגמרא [עמ' 57] שמדובר בגבייה כפויה [כלומר אין כאן עניין של התנדבות, אלא חובה]
 
א. מדוע לדעתכם החברה [המדינה] מתערבת וכופה גביה של תשלומי צדקה?
 
ב. איזו גביה כפויה יש במדינת ישראל היום? _____________
 
3. במוסד לביטוח לאומי אחראי לתשלום קצבאות שונות החל מקצבת לידה, קצבת ילדים, דמי אבטלה, דמי מחלה, קצבאות נכות ועוד לשם מימון תשלומים אלו כל אזרח במדינה חייב לשלם סכום חודשי קבוע לפי גובה הכנסתו.
 
מצאו את המשותף והשונה בין מוסד הביטוח הלאומי בישראל היום ובין מוסדות הצדקה שמופיעים בברייתא
 
4. העמקה: בברייתא המופיעה בדף ח ע"א [עמ' 40] מופיעות מטרות נוספות חוץ מאוכל לסיוע לעניים
 
מהן?
 
5. א. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ומצאו האם המטרות שבברייתא מופיעות גם שם?
 
ב. בנוסף, רשמו 5 מטרות נוספות, על המופיע בברייתא, המופיעות בחוק הביטוח הלאומי

עוד בנושא