דף ח' עמוד א, מבנה הדרשה

 דף ח עמוד א - מבנה הדרשה
להורדת קובץ להדפסה לחצו כאן
 
רב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן
  

אמר לו רב נחמן בר יצחק: עברת

אדאורייתא

ואדנביאי

ואדכתובי

הפסוק

דכתיב: (דברים ל"ג) אף חובב עמים כל קדושיו בידך,

והם תכו לרגלך

ישא מדברותיך

דכתיב: (הושע ח') גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך ושרים,

דכתיב: (עזרא ז') מנדה בלו והלך לא שליט מרמא עליהם

הדרשה

אמר משה לפני הקב"ה: רבונו של עולם, אפילו בשעה שאתה מחבב עמים - כל קדושיו יהיו בידך

תני רב יוסף: אלו תלמידי חכמים, שמכתתים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה

לישא וליתן בדבורותיו של מקום

אמר עולא: פסוק זה בלשון ארמית נאמר, אי תנו כולהו - עתה אקבצם, ואם מעט מהם - יחלו ממשא מלך ושרים.

ואמר רב יהודה: מנדה - זו מנת המלך, בלו - זו כסף גולגלתא, והלך - זו ארנונא

פרוש הדרשה

אפילו בשעה שאתה מחבב את העמים ונותן בידם את השלטון עלינו והם מטילים עלינו מיסים, כל קדושיו של עם ישראל דהיינו החכמים יהיו נשלטים ומוגנים על ידך בלבד

והם זוכים לכך בזכות שהם מתאמצים לנדוד מעיר לעיר ללמוד תורה

להתעמק ולנהל ויכוחים על ברור האמת בדבריו של הקב"ה שהיא התורה

אם כל עם ישראל יעסוק יעסקו בתורה בגלות – מיד אקבץ אותם לארץ ישראל, ואם רק מעטים יעסקו בתורה – אותם חכמים ישוחררו מעול המיסים שיוטלו על ידי השלטון בגלות

מנדה –מס קבוע לשלטון

בלו - מבס המוטל לפי מספר בני האדם

הלך – הפרשת מס של אחוז מסוים מהבהמות והתבואה

למורים: אפשר למחוק חלק מהמשבצות ולתת לתלמידים למלא אותן. למשל, אפשר למחוק את השורה התחתונה בביאורי הדרשות, או למחוק שתי משבצות בכל שורה וכד'.

נ.ב: קווי הטבלה מופיעים כקווי רשת ולא יופיעו בהדפסה. כדי להפוך אותם לגלויים, יש להיכנס לתפריט: עיצוב –> גבולות וצללית –> גבולות, ולסמן את המבוקש.

 

עוד בנושא