דף ח' ע"א, למי מגיע פטור ממיסים?

 
שאלות בסוגיית פטור תלמידי חכמים ממיסים [בבא בתרא, דף ח ע"א]
1. עיינו בגמרא [עמ' 28];
 
כתבו מימין לכל שורה את תפקידו של חלק זה בגמרא [סיפור, שאלה, תשובה, פסק הלכה, הבחנה בין מצבים]:
תפקידו של חלק זה בגמרא:
רב פפא רמא כריא חדתא איתמי,
 
אמר ליה רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא: ודילמא לא מידויל?
 
אמר ליה: מישקל שקילנא מנייהו, אי מידויל - מידויל, ואי לא - מהדרנא לה ניהלייהו.
 
אמר רב יהודה: הכל לאגלי גפא, אפילו מיתמי, אבל רבנן לא צריכי נטירותא;
 
הכל לכריא פתיא, אפי' מרבנן.
 
ולא אמרן אלא דלא נפקי באכלוזא, אבל נפקי באכלוזא - רבנן לאו בני מיפק באכלוזא נינהו.
 
2. מהם שלושת הכללים שקובע רב יהודה בענין גביית מיסים מחכמים?
 
א. ________________________________________________________
 
ב._________________________________________________________
 
ג. _________________________________________________________

 
3. בעמ' 24 מובאים מקורות המגדירים אלו תלמידי חכמים פטורים ממיסים.
לפניכם כמה דמויות, דונו והחליטו לגבי כל אחד מהם אם הוא יהיה פטור ממיסים:
 

האיש

נימוקים בעד פטור

נימוקים נגד פטור

אבי – בחור ישיבה בן 23, לומד כבר 5 שנים בישיבה, יושב בישיבה מהבוקר עד הערב ולומד. הוא תלמיד "חלש" ורבותיו לא צופים לו עתיד גדול בתורה.

יצחק – למד בישיבה עד גיל 28, אולם כשמשפחתו גדלה (יש לו ב"ה 6 ילדים) והתעורר הצורך לעבוד ולפרנסם, הוא התחיל לעבוד כמוכר בחנות ספרי קודש כל יום עד הצהריים. לאחר מכן הוא רץ לכולל ולומד עד לשעות הערב המאוחרות.

הרב קובי - ר"מ בישיבה גבוהה, בן 40. למד שנים רבות בישיבה ונחשב תלמיד חכם רציני. את רוב זמנו הוא משקיע בישיבה ובתלמידים.

 

עוד בנושא